Třešňový sedes, konec 19. stol. Šelaková politura.

Třešňový sedes

Konec devatenáctého století. Šelaková politura.