Procesní kříž, pol. 19. stol. Dubové dřevo, šelaková politura, leštěná mosaz.

Procesní kříž

Polovina devatenáctého století. 
Dubové dřevo, šelaková politura, leštěná mosaz.