Mahagonový likérník, historismus, 20. léta 20. stol. Šelaková politura, mosazné kování.
Mahagonový likérník, historismus, 20. léta 20. stol. Šelaková politura, mosazné kování.
Mahagonový likérník, historismus, 20. léta 20. stol. Šelaková politura, mosazné kování.
Mahagonový likérník, historismus, 20. léta 20. stol. Šelaková politura, mosazné kování.

Mahagonový likérník

Historismus, dvacátá léta dvacátého století.
Šelaková politura, mosazné kování.